Από τις 14 Σεπτεμβρίου 2019, όλα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συμβατά με τα νέα πρότυπα ταυτοποίησης πελάτη. Η interTEN σας ενημερώνει πως είναι σε θέση να αναλάβει την υλοποίηση των αλλαγών, τις δοκιμές και την πιστοποίηση ορθής λειτουργίας των πληρωμών του e-shop σας, σε συνεργασία με την εκάστοτε τράπεζα.

Η οδηγία PSD 2

Ο Ν.4537/2018 ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (Payment Services Directive 2 – PSD 2). Η PSD 2 επιβάλλει την ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη (Strong Customer Authentication – SCA) και για τις ηλεκτρονικές αγορές με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα.

Τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που πρέπει να εφαρμοστούν για την αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη καθορίστηκαν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη

Η επιχείρησή σας εξυπηρετεί πελάτες που αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Γι’ αυτό πρέπει να εφαρμόσετε τα νέα πρότυπα για την ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη.

Τα νέα πρότυπα έχουν κύριο στόχο να:

• Αυξήσουν το επίπεδο ασφαλείας των ηλεκτρονικών πληρωμών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που μπορούν να εγγυηθούν την ασφαλή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη.

• Προστατέψουν τους πελάτες σας από πιθανά κρούσματα απάτης.

• Προστατέψουν την επιχείρησή σας από πιθανή χρέωση αμφισβητούμενης συναλλαγής (chargeback).

Το όφελος για την επιχείρησή σας

Εφόσον εφαρμόσετε στην επιχείρησή σας τα νέα πρότυπα ταυτοποίησης:

• Ακολουθείτε τις σύγχρονες πρακτικές στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και έτσι διατηρείτε την εμπορική δυναμική της επιχείρησής σας.

• Διασφαλίζετε την εγκυρότητα των συναλλαγών των πελατών σας.

• Εξασφαλίζετε ομαλή ολοκλήρωση των συναλλαγών των πελατών σας.

• Συμβάλλετε στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ελληνική αγορά αλλά και γενικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο.

Το πρωτόκολλο EMV 3D Secure

Το EMV 3D Secure (EMV 3DS) είναι η αναβαθμισμένη διεπαφή ελέγχου ταυτότητας 3D Secure. Το νέο πρωτόκολλο EMV 3DS:

• Επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων για τον πελάτη και τις συναλλαγές του, όπως πληροφορίες της συσκευής που χρησιμοποιεί (Device ID) και στοιχεία χρέωσης.

• Υποστηρίζει νέους τρόπους πληρωμής, όπως πληρωμές μέσα από εφαρμογές και κινητά τηλέφωνα.

Το νέο πρωτόκολλο EMV 3DS θα γίνει κοινό πρότυπο για όλες τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες υπηρεσιών πληρωμών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Εφαρμόζοντας το EMV 3DS στο e-shop σας

• Προσφέρετε στους πελάτες σας τη βέλτιστη εμπειρία χρήσης. Οι πελάτες σας θα ακολουθούν την ίδια διαδικασία ελέγχου ταυτότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους με όλες επιχειρήσεις στον ΕΟΧ.

• Βελτιώνετε το ποσοστό ολοκλήρωσης της αγοράς από τους πελάτες σας στο τελικό στάδιο της πληρωμής (conversion rate).

Η μετάβαση της επιχείρησής σας στο EMV 3DS

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ενσωματώσετε το νέο πρωτόκολλο EMV 3DS στη διασύνδεση του ηλεκτρονικού καταστήματός σας με το σύστημα της εκάστοτε τράπεζας.

Αυτό θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2019.

Για περισσότερα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 211 800 1530 ή στο info@interten.gr