Αυτόματη εξαγωγή στοιχείων τιμολόγησης για CS-Cart e-shops

0
1163
Ακόμη πιο γρήγορο checkout για τους πελάτες του e-shop σας.
Με διασύνδεση με την ΑΑΔΕ, ο πελάτης τιμολογίου αρκεί πλέον να συμπληρώσει μόνο το ΑΦΜ του στο checkout.
Τα υπόλοιπα στοιχεία (ΔΟΥ, Δραστηριότητα, Επωνυμία, Διεύθυνση) συμπληρώνονται αυτόματα.
Email στο info@interten.gr για εφαρμογή στο CS-Cart e-shop σας.