Σύνδεση e-shops στο myData χωρίς ταμειακή ή φορολογικό μηχανισμό

0
1643

Για τα eshops μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμία εναλλακτική λύση για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, εκτός της διασύνδεσης με ταμειακή μηχανή ή εμπορικού προγράμματος ERP (Softone, Atlantis, Entersoft κλπ) συνδεδεμένο με φορολογικό μηχανισμό.

Αυτό σήμαινε πολλές εργατοώρες χαμένες για έκδοση και αποστολή των αποδείξεων και δυσκολία στη συνεργασία των συστημάτων μεταξύ τους. Ένα κενό που πλέον καλύφθηκε και στο οποίο δόθηκε λύση.

Έτσι, η ταμειακή μηχανή και ο φορολογικός μηχανισμός αντικαθίστανται πλήρως, ώστε online και αυτόματα να εκδίδονται οι αποδείξεις και παράλληλα να στέλνονται στον πελάτη και στο myData, χωρίς καν να χρειάζεται η εκτύπωση του παραστατικού.

Η interTEN, σε συνεργασία με την Softone, πιστοποιημένο πάροχο myData, συνδέει το e-shop σας ή οποιαδήποτε εφαρμογή πελατολογίου, με το myData, ώστε με μερικά κλικ:

α) να εκδίδονται οι αποδείξεις λιανικής ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, χωρίς ανάγκη εκτύπωσης.
β) αυτόματα αυτές να στέλνονται στον πελάτη μέσω email
γ) να στέλνονται στο myData, χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια από εσάς.

Για περισσότερα:
info@interten.gr
211 8001530